• twitch-white-logo
 • White Instagram Icon
 • White YouTube Icon
 • White LinkedIn Icon

©2019 by Upper90 Esports

content creators

Landon Mellor

Captain

McLando

 • twitch-4096-black
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon

Baryy Bickerstaff

Player

Finesser McFlex

 • twitch-4096-black
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon

Colton Smith

Player

DoshFPS

 • twitch-4096-black
 • Black Twitter Icon

Jerremy Keith

Player

Arsenal

 • twitch-4096-black
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon

Dana Sharman

Player

lemonpopz

 • twitch-4096-black
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon

Mason Colestock

Player

Mexi

 • twitch-4096-black
 • Black Twitter Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon